Tuesday, January 1, 2013

7 Tanda Rasa Takut (Khauf) Kepada Allah SWT


Salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai muslim adalah rasa takut kepada Allah Swt. Takut kepada Allah SWT disini adalah adalah takut kepada Murka, Siksa Dan Azab-Nya.
Ada banyak Dalil Al Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah, antara lain firman Allah Swt :
iaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan”(QS. 33:39).
Ini berarti takut kepada selain Allah tidaklah bisa dibenarkan. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, kita akan memperoleh keberuntungan yang besar, diantara dalilnya adalah firman Allah  Swt:
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan” (QS. 24:52).
Adanya rasa takut kepada Allah Swt, membuat kita tidak berani melanggar segala ketentuan-Nya. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita tinggalkan. Takut kepada Allah akan membuat seseorang memperbanyak amal solehnya selama hidup di dunia ini, Allah Swt berfirman :
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. (QS. 76:8-10).
Menurut Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin :
Khauf adalah suatu perasaan takut yang mencegah anggota badan dari perbuatan maksiat dan diikat dengan ketaatan”. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah beserta seluruh anggota badannya.

Menurut Abu Laits as-Samarqandi, seorang ahli fiqh (fuqaha) dan ahli tafsir (mufasir) yang termasyur, “Tanda-tanda takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 perkara.”
1. Pada lisannya.
Iaitu orang yang menghindarkan dirinya dari dusta, ghibah, menyebar fitnah dan banyak bicara. Sebaliknya ia malah menyibukkan diri dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Qur’an & mencari serta berbagi ilmu.
2. Pada hatinya.
Iaitu orang yang membuang rasa Permusuhan, Kebodohan, Prejudice & Kedengkian terhadap Sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda; “Hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu.’” Ketahuilah bahawa hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat untuk penyakit hati selain dari ilmu & amal.
3. Pada pandangannya.
Iaitu orang yang tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian dan hal-hal lain yang haram. Tidak pula terpikat pada dunia. Tetapi ia memandangnya dgn mengambil iktibar. Rasulullah Saw telah bersabda; ” Barangsiapa memenuhi matanya dengan perkara haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari Kiamat.”
4. Pada perutnya.
Iaitu orang yang perutnya tidak diisi barang yang haram. Itu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda; ” Ketika sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh Malaikat di langit & di bumi melaknatinya selama sesuai dan seteguk barang itu berada di dalam perutnya.Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya di Neraka.”

5. Pada kedua tangannya.
Iaitu orang yang tidak menggunakan untuk perkara yang haram. Tetapi hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah Swt. Rasul Saw bersabda; “Sesungguhnya Allah Swt telah menciptakan bangunan yang di dalamnya terdapat 72 ribu aula. Setiap aula terdapat 70 ribu pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ, selain orang yang ditawarkan barang haram, namun dia menolaknya krn takut kepada Allah.”
6. Pada langkah (kakinya).
Iaitu orang yang tidak berjalan untuk bermaksiat, tetapi hanya melangkah untuk taat kepada Allah, mencari keridhaanNya serta untuk bergaul dengan para ulama, orang-orang saleh.
7. Terlihat pada ketaatannya.
Iaitu orang yang menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Swt, dan ia takut pada riya’ dan munafik.
Barangsiapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam katogeri orang-orang yang dikatakan oleh Allah Swt; “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). “(Q.S. Al-Hijr:45)
Semoga kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dipelihara oleh Allah Swt dan dijauhkan dari segala yang diharamkan Allah Swt. Aamiin

Ameen.

No comments: